recreació històrica

Busquem recrear amb precisió i detall, esdeveniments, costums i estils de vida passats. Mitjançant la investigació minuciosa i l’ús d’induments, objectes i escenografies autèntiques de l’època, els participants en la recreació històrica intenten oferir una visió fidel del passat amb l’objectiu de proporcionar una experiència educativa i entretinguda per al públic, així com una oportunitat per a aquells involucrats de viure i comprendre de manera més profunda les èpoques anteriors.

campament de la commedia

Els còmics del territori s’assenten per tal de crear i preparar els seus espectacles. Però també deixaran que el públic s’endinsi en aquesta experiència i pugui gaudir d’espectacles dirigits als més menuts i dels nostres jocs de la commedia!